Testimonial en Resultaten Disclaimer

Individuele resultaten kunnen variëren per deelnemer van Fit Body Plan en de testimonials moeten niet aangenomen worden als vanzelfsprekend resultaat. Alle testimonials die op deze website staan, zijn van echte Fit Body Plan deelnemers die hebben deelgenomen aan een persoonlijk Fit Body Plan en het advies omtrent training- en voeding hebben opgevolgd. Geen enkele deelnemer van Fit Body Plan is betaald of ontvangt een andere vergoeding voor het geven van een testimonial. Voor- en na foto’s van Fit Body Plan deelnemers zijn niet bewerkt, geretoucheerd of aangepast in welke vorm dan ook. Resultaten (gewicht, lichaamsvetpercentage, omtrek van lichaamsdelen in centimeters etc.) zijn door de deelnemer zelf verstrekt aan Fit Body Plan en kunnen daardoor niet geverifieerd worden en moeten niet aangenomen worden als volledig accuraat. De deelnemer kan fouten gemaakt hebben bij het meten van het gewicht, lichaamsvetpercentage of andere factoren die de lichaamscompositie beïnvloeden. Je moet ervanuit gaan, dat de weergegeven resultaten niet als vanzelfsprekend mogen worden aangenomen. Fit Body Plan is geen vervanging voor medisch advies in welke vorm dan ook en je moet niet aan een Fit Body Plan beginnen, als je een medische aandoening hebt die jou kan schaden tijdens het uitvoeren van oefeningen of bepaalde voedingsmiddelen. Bij twijfel of jouw medische aandoening van invloed is op een Fit Body Plan, dan moet je eerst een medisch specialist raadplegen.

Wat je misschien verwacht:
Je moet aannemen dat alle resultaten van deelnemers die zijn gepresenteerd op de website van Fit Body Plan, niet moeten worden gezien als vanzelfsprekend. Resultaat mag pas verwacht worden in enige vorm dan ook, als een deelnemer consistent het plan volgt dat bestaat uit een training- en voedingsschema dat is opgesteld a.d.h.v. de beste methoden die doorgaans werken in de praktijk. Als een deelnemer het plan niet volgt, zoals het is opgesteld, dan mogen geen resultaten worden verwacht. Resultaten zullen variëren per persoon waarbij ook de lichaamscompositie per persoon zullen verschillen m.b.t. het behalen van bepaald resultaat. De plannen van Fit Body Plan promoten een gezonde leefstijl en een lange termijn samenwerking om het lichaamsvetpercentage te laten dalen, sterker te worden, spiermassa op te bouwen en fitter te worden. Elke lichamelijke transformatie vereist discipline m.b.t. het hanteren van een voedingsschema en op het gebied van trainingen in de sportschool, thuis of buiten.

Google AdWords Disclaimer- 
Deze disclaimer geeft aan, dat er geen garantie wordt gegeven m.b.t. het behalen van hetzelfde resultaat als dat is weergegeven in de testimonials op www.fitbodyplan.nl

Elk resultaat zal variëren per persoon. Toch garandeert Fit Body Plan dat wanneer je een plan exact volgt zoals het is opgesteld en alle tussentijdse adviezen na afloop van metingen opvolgt en je dan geen meetbaar resultaat ziet op het gebied van: verlies van vetmassa en/of gewichtsverlies, krachttoename, (cardiovasculaire) conditie of de toename van spiermassa, dat je dan jouw investering in jezelf kan terugkrijgen van Fit Body Plan.

*De resultaten die zijn gepresenteerd op Fit Body Plan, zijn gebaseerd op een actieve en strikte deelname van deelnemers aan Fit Body Plan. Resultaten kunnen variëren per individu en zijn daarom ook niet gegarandeerd door Fit Body Plan.